Professionals

Handmade Hopes is een voortraject voor jongeren van 12-23 jaar om vanuit hun talenten, ambities en vaardigheden te ervaren wat zij willen gaan doen en wat bij hen past. Zo kunnen zij vervolgens zelfverzekerd en gemotiveerd uitstromen naar een opleiding, naar werk en/of een zorgtraject. Kenmerkend voor Handmade Hopes is dat we aansluiten bij de drijfveren en het enthousiasme van de jongere zelf.

Trajecten worden gefinancierd middels persoonsgebonden budget (PGB), een andere vorm van vergoeding (ZIN, onderaannemerschap) of aanbesteding vanuit de gemeente (Wmo/Wlz 2016). We adviseren u graag welke financieringsvorm voor de door u aangemelde jongere het meest passend is.

Kent u een jongere die geknipt is voor onze winkel of werkplaats? Of heeft u vragen over de financieringsmogelijkheden?

Neem dan contact op met Traject Coördinator Mossika Schuurman via het contactformulier op deze site of bel voor meer informatie 06 30 09 96 38.